Vítejte v systému Úschovny - Czech POINT

Tento systém zajišťuje dočasné uložení dokumentů pro následující služby v rámci všech kontaktních míst systému Czech POINT:

 • konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby,
 • konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby,
 • eLegalizace.

Dokumenty je možné vkládat ve formátu PDF nebo ZFO pro konverzi dokumentů, PDF/A pro eLegalizaci.

Co je Úschovna dokumentů?

Pokyny konverze

 1. Pro konverzi je možné použít buď dokument PDF verze 1.3 a vyšší, který je opatřený uznávaným elektronickým podpisem, uznávanou elektronickou pečetí nebo uznávanou elektronickou značkou, nebo originál datové zprávy (ZFO) Informačního systému datových schránek - konvertovány budou pouze PDF dokumenty, které jsou přílohou datové zprávy.

 2. Po uložení dokumentu do Úschovny vám systém vygeneruje potvrzení s jedinečným identifikátorem ve formě 2D čárového kódu, který je potřeba pro konverzi na kontaktním místě Czech POINT.

 3. Dokumenty, uložené do Úschovny v rámci konverze z elektronické do listinné podoby, jsou uloženy po dobu 30 dnů, poté jsou smazány. Uložené soubory lze stahovat opakovaně, takže lze provádět opakovanou konverzi dokumentů.

  V případě, kdy je na Czech POINTu uložen zkonvertovaný dokument do Úschovny – tzv. zelená konverze (z papírové do elektronické podoby) - je doba uložení 30 dnů. Poté je dokument smazán. Stahovat lze opět i opakovaně (využíváno v případech, kdy si občan dokument po stažení neuloží).

  Dokumenty uložené do Úschovny v rámci konverze z listinné do elektronické podoby jsou v Úschovně uloženy pouze 30 dnů, poté jsou smazány. Uložené soubory lze stahovat opakovaně, takže si občan může stáhnout výstup konverze např. znovu po přerušení stahování nebo také z více počítačů.

 4. Do Úschovny lze ukládat soubory o velikosti maximálně 150MB z důvodu harmonizace s maximální velikostí datových zpráv v Informačním systému datových schránek (ISDS). Velké soubory doporučujeme ukládat přes datovou linku s rychlostí alespoň 1.5 Mbit/s. S touto rychlostí bude nahrání souboru o velikosti 150MB probíhat přibližně 5 minut.


Pokyny eLegalizace

 1. Pro eLegalizaci je možné použít pouze dokument ve formátu PDF/A, který již obsahuje podpis(y), které si přejete eLegalizovat. Případně vytvořit podpisový arch a společně s dokumentem pro eLegalizaci tento soubor do Úschovny vložit.

 2. Po uložení dokumentu do Úschovny vám systém vygeneruje potvrzení, tzv. Průvodku, která je potřebná pro poskytnutí služby na kontaktním místě Czech POINT.

 3. Dokumenty nahrané do Úschovny žadatelem zůstávají uloženy po dobu 30 dnů, poté jsou smazány.

 4. V Úschovně je následně uložen výstup eLegalizace – doložka vytvořená k eLegalizovanému podpisu na elektronickém dokumentu. Doložku si lze stáhnout i opakovaně, uložená zůstává po dobu 30 dnů, poté je smazána.

 5. Do Úschovny lze ukládat soubory o velikosti maximálně 150MB. Velké soubory doporučujeme ukládat přes datovou linku s rychlostí alespoň 1.5 Mbit/s. S touto rychlostí bude nahrání souboru o velikosti 150MB probíhat přibližně 5 minut.